ANA architecten

Ea15ae80 4e92 4ab6 a3db 110a7f40268b full
 • Ea15ae80 4e92 4ab6 a3db 110a7f40268b small thumb
 • 757d7dff a03a 4339 bc0f 251b8b7d6ab1 small thumb
 • 0c2ec491 724c 43da ae3c c5dc9e6dffc1 small thumb
 • 67c26e3f 483c 41de bd8d 271b5b3d099d small thumb
 • B6a59d13 a583 4013 b703 25b2dc542358 small thumb
 • 55d592be d850 4337 af0a 2995b4f11a93 small thumb

Omschrijving

Als architect streven wij een katalyserende en tegelijkertijd pragmatische rol na in het bouwproces. Wij denken dat vorm in dienst moet staan van het initiëren van nieuwe mogelijkheden voor gebruik. We zoeken naar vorm die ruimte geeft aan mogelijkheden.
Deze insteek vraagt om een flexibele en onderzoekende houding, waarbij ernaar gestreefd wordt voorbij voorgeprogrammeerde en gangbare oplossingen te komen. Elke opgave dient daarvoor als een nieuwe opgave behandeld te worden. Dat begint met een kritische ondervraging van wensen, eisen en verwachtingen om de tegenstrijdigheden in de vraag en in de randvoorwaarden naar boven te halen. Onze benadering daarbij is gericht op het verenigen van deze tegenstellingen op een manier waarbij deze elkaar aanvullen en completeren.

Onze werkwijze is tegelijkertijd analytisch en beeldend. Het ontwerp ontstaat door een grondig onderzoek naar het programma, de context en andere randvoorwaarden. Dit onderzoek leidt uiteindelijk tot een concept dat onderhandelt tussen de vaak tegenstrijdige randvoorwaarden en dat tegelijkertijd helder en doelmatig is. De complexiteit van elke opgave wordt zo vertaald in gebouwen die eenvoudig en meerduidig zijn. De naam van het bureau verwijst naar deze paradox: eenvoudig en meerduidig; voor meerdere interpretaties vatbaar.

Elke specifieke opgave vraagt om specifieke antwoorden. Ontwikkeling en innovatie van nieuwe materialen en toepassingen zijn geen doel op zich, maar komen logischerwijs voort uit de opgave. In een vroeg stadium zoeken we daarom vaak in samenwerking met fabrikanten en andere specialisten naar oplossingen die aansluiten bij de specifieke opgave.

ANA stelt zich proactief op in de benadering van nieuwe ruimtelijke vraagstukken. Door middel van studies, prijsvragen of zelf opgezette projecten onderzoeken we welke thema’s nu en straks van belang zijn.

We zijn enorm gemotiveerd om van elke opgave iets bijzonders te maken. We zijn dus ook niet snel tevreden, maar gaan door met ontwerpen, praten en rekenen tot een uitdagend resultaat bereikt is. Daarbij vinden we het belangrijk om de juiste balans te zoeken tussen ambitie en realiteit. Binnen de reële randvoorwaarden zoals geld, tijd en haalbaarheid wordt gestreefd naar het uiterste. We vinden het van groot belang deze realiteit constant in het vizier te houden zonder de ambitie van een project prijs te geven. Deze houding vraagt om een hoge inzet en scherpte gedurende het gehele proces.

Ontwerpen

 • 55b51715 4f2d 4b13 8771 0fc651538845 thumb

  Huis LV
  ANA architecten

  Huis lv heeft een inpandige parkeerplaats en een hoge open ruimte in het hart van het huis.

  1 variant gevonden
  € 250.000
  252 m2

Contact

ANA architecten
Korte Papaverweg 7
1086 XP Amsterdam
+31 (20) 423 2949
mail@ana.nl